28. January 2022,
meniny má Alfonz.O násHistória záchranky

Základné informácie

Dotazník spokojnosti

Kultúrne/športové akcie

ISO Certifikát kvality

Politika kvality

Povinne zverejňované dokumenty

Pochvaly a uznania

Kurzy prvej pomoci

Interná sekcia

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ako poskytnúť prvú pomoc?

Vzdelávanie, súťaže a cvičenia

Podujatie a MH KZ 2018MH KZ 2018


ISO

ORGANIZOVALI SME:
Záchrana 2015

Z2013

POSKYTUJEME:
Kurzy prvej pomoci

Asistenčné služby

 

Záchranná služba Košice

štátna príspevková organizácia

 

Rastislavova 43, 041 91 Košice

 

image

 
IČO: 00606731                                                                                
DIČ: 2021141980
 
Bankový účet pre ZS Košice:
Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu: 000000-7000289408 / 8180
IBAN: SK42 8180 0000 0070 0028 9408
 
Kontaktné údaje:
 
 
Sekretariát riaditeľa: +421 55 6814 301, +421 911 408158, Fax: +42155 6814 480 sekretariat@zske.sk
PR - hovorca: pr@zske.sk
GDPR - ochrana osobných údajov: +421 907 925060, gdpr@zske.sk
 
© Košická Záchranka 2020
Podpora IT   Technické riešenie MiBeŠperky swarovski RS 2009 *
*