13. June 2021,
meniny má Anton.O násHistória záchranky

Základné informácie

Dotazník spokojnosti

Kultúrne/športové akcie

ISO Certifikát kvality

Politika kvality

Povinne zverejňované dokumenty

Pochvaly a uznania

Kurzy prvej pomoci

Interná sekcia

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ako poskytnúť prvú pomoc?

Vzdelávanie, súťaže a cvičenia

Podujatie a MH KZ 2018MH KZ 2018


ISO

ORGANIZOVALI SME:
Záchrana 2015

Z2013

POSKYTUJEME:
Kurzy prvej pomoci

Asistenčné služby

Odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe ZS KE

20.05.2021

Záchranná služba Košice, Rastislavova 43, Košice

ako správca majetku štátu odpredáva prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe ZS KE:

 

Šatníkové skrine - plechové (súčasný stav zodpovedá veku a opotrebeniu)

 

V prípade Vášho záujmu a bližšie informácie o predmet kúpy nás kontaktujte na tel. č.:

Ing. Dušan Tomčík - 0940 986 857

Karol Kydon – 0914 345 105

resp. písomný záujem zašlite na adresu sídla organizácie Záchranná služba Košice, Rastislavova 43, 041 91 Košice.

 

Platnosť tohto oznamu je 10 dní odo dňa oznámenia t. j. do 31.5.2021

 

Záchranná služba Košice

štátna príspevková organizácia

 

Rastislavova 43, 041 91 Košice

 

image

 
IČO: 00606731                                                                                
DIČ: 2021141980
 
Bankový účet pre ZS Košice:
Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu: 000000-7000289408 / 8180
IBAN: SK42 8180 0000 0070 0028 9408
 
Kontaktné údaje:
 
 
Sekretariát riaditeľa: +421 55 6814 301, +421 911 408158, Fax: +42155 6814 480 sekretariat@zske.sk
PR - hovorca: pr@zske.sk
GDPR - ochrana osobných údajov: +421 907 925060, gdpr@zske.sk
 
© Košická Záchranka 2020
Podpora IT   Technické riešenie MiBeŠperky swarovski RS 2009 *
*