25. November 2020,
meniny má Katarína.O násAktuality

História záchranky

Základné informácie

Dotazník spokojnosti

Kultúrne/športové akcie

ISO Certifikát kvality

Politika kvality

Povinne zverejňované dokumenty

Pochvaly a uznania

Kurzy prvej pomoci

Interná sekcia

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ako poskytnúť prvú pomoc?

Vzdelávanie, súťaže a cvičenia

Ako poskytnúť prvú pomoc?

Podujatie a MH KZ 2018MH KZ 2018


ISO

ORGANIZOVALI SME:
Záchrana 2015

Z2013

POSKYTUJEME:
Kurzy prvej pomoci

Asistenčné služby

 Vitajte na stránke ZÁCHRANNEJ SLUŽBY KOŠICE "KOŠICKEJ ZÁCHRANKY" 

 

 

 

 "Náš Čas - Pre Váš Život"

 

Záchranná služba Košice

 

je štátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce komplexný rozsah záchranárskych činností v oblasti neodkladnej prednemocničnej starostlivosti..

Vznikla 1.1.1991 v súvislosti s delimitáciou KÚNZ vydaním Zriaďovacej listiny MZ SR podľa zákona SNR č.174/1989 Zb., zákona SNR č.518/1990 Zb. sa ZS Košice stala samostatnou štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. 1.1.1992 sa mení na príspevkovú organizáciu na dobu neurčitú.

Za vznik a prvý rozvoj možno považovať deň 1.2.1952 vtedy pod názvom Záchrannej dopravnej služby KÚNZ-u Košice.

 

Predmetom činnosti Záchrannej služby Košice je zabezpečenie špecializovaných činností pre zvládnutie stavov ohrozujúcich život na mieste ich vzniku a transport pacientov do zdravotníckeho zariadenia až do prijatia na klinické pracovisko.

Záchranná služba Košice poskytuje nepretržite neodkladnú a urgentnú prednemocničnú starostlivosť na území mesta Košice, celého Košického kraja, Prešovského a Žilinského kraja na základe tiesňového volania Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky na telefónne čísla "155" a "112".

Okrem tzv. primárnych výjazdov poskytujeme pre zdravotnícke zariadenia, zdravotné a komerčné poisťovne aj sekundárne výjazdy, čiže medzi nemocničné (medzi klinické) prevozy - transporty pacientov, novorodencov v rámci celého Slovenska a Európy.

Všetci naši zamestnanci majú najvyššiu záchranársku kvalifikáciu a dlhoročné skúsenosti z práce v záchrannej službe, na lôžkových oddeleniach anestéziológie a intenzívnej starostlivosti, chirurgie, kardiológie a iných špecializovaných pracovísk.

Medzi našimi lekármi a záchranármi sú vysokoškolskí a stredoškolskí pedagógovia, prednášatelia na kongresoch, inštruktori prvej pomoci, úspešní účastníci medzinárodných a národných záchranárskych súťaží.

Naši lekári, zdravotnícki záchranári a vodiči ambulancií ZZS na požiadanie poskytujú poradenstvo pri príprave a zdravotnícke zabezpečenie politických, kultúrnych, športových, rekreačných a iných podujatí domácich aj medzinárodných, kde je predpoklad vzniku mimoriadnej situácie alebo hrozí porucha zdravia u viacerých osôb.

 

Edukačná činnosť.

Záchranná služba Košice poskytuje kurzy prvej pomoci v rozsahu laickej, zdravotníckej a lekárskej prvej pomoci. Workshopy  s touto tematikou sú určené pre obyvateľov Košíc a všetkých miest v rámci jej pôsobenia.  

Záchrannej služby Košice je realizátorom rôznych edukačných, charitatívnych a inovačných projektov, naposledy realizovala úspešný projekt  pod názvom "MARATÓNSKA RUKA NA SRDCE" spoločne s Maratónskym klubom MMM Košice a Edumed n.o.., išlo o verejnú zbierku na kúpu AED (Automatický Externý Defibrilátor). "MARATÓNSKA RUKA NA SRDCE" prebehla v minulom roku 2017 počas podujatia MMM 2017 a jeho sprievodných programových dňoch.

Zbierka mala symboliku hlavne v maratóne, pretože aj uloženie AED a vybratie bodu pre použitie AED (telefónna búdka pri Urbanovej veži) úzko súvisí s maratónskou myšlienkou, miesto je vybrané v poslednom kilometri pred cieľom maratónu v dobehu už vyčerpaných bežcov.

S rozvojom rýchle žijúcej spoločnosti, rastúcim stupňom stresu a nezdravým spôsobom života sa rapídne zvyšuje počet ľudí trpiacich tzv. civilizačnými ochoreniami, ako sú napr. vysoký krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu, cukrovka či obezita. Tieto rizikové faktory majú výrazný vplyv na výskyt srdcovocievnych ochorení. V dôsledku náhlej poruchy elektrickej činnosti srdca – fibrilácie komôr srdca, na podklade akútneho infarktu myokardu či poruchy srdcového rytmu zomrie v Slovenskej republike odhadom 5 tisíc ľudí ročne, čo je asi 15 úmrtí denne. Komorová fibrilácia je stav náhleho zastavenia obehu, ktorý bez jedinej účinnej liečby - včasnej elektrickej defibrilácie pomocou prístroja a poskytovania neodkladnej resuscitácie vedie vždy k náhlemu úmrtiu.

Moderné spoločnosti a organizácie dnes bežne pracujú s riadením rizík. Významnou skupinou rizík sú však aj situácie spojené s ochranou života a zdravia. Košická Záchranka ako najstaršia Záchranná Služba na Slovensku s bohatou tradíciou sa výraznou mierou angažuje dnes aj v tejto oblasti.

Účelom verejných zbierok je program verejnej dostupnosti Automatizovaných Externých Defibrilátorov (AED) a ich aktívna implementácia na strategických  priestranstvách a miestach s väčším výskytom osôb v meste Košice a mestách jej pôsobenia.

Projekt okrem organizácie verejnej zbierky zahŕňa aj realizáciu osvety a edukácie významu prvej pomoci, prezentácie neodkladnej resuscitácie detí a dospelých, ako aj systém technického zabezpečenia a údržby verejne dostupných AED.

 

Podpora kultúre a športu.

Záchranná služba Košice zabezpečuje už tradične asistenčné a kultúrne služby v Košiciach a tiež v miestach svojho pôsobenia. Ako tretí najväčší poskytovateľ neodkladnej zdravotnej starostlivosti má k dispozícii dostatočné materiálne a technické možnosti pre  ich zabezpečenie. V minulosti zabezpečovala a zároveň aj zabezpečuje množstvo veľkých spoločenských akcií, najvýznamnejšími bezpochyby boli a sú:

 

MS 2011 v ľadovom hokeji a sprievodné akcie

Medzinárodní 6. dňová motocyklová Enduro súťaž „ISDE 2015“ Slovakia Košice

Blahorečenie „Anny Kolesárovej“

Rallye Košice

Medzinárodný Maratón Mieru

Runway RUN

Moris CUP Jahodná Košice

Night RUN Košice

Spoločenské a kultúrne akcie mesta Košice - Európskeho hlavného mesta Kultúry 2013

 

Štatistiky.

Záchranné služba Košice realizuje na území mesta Košice, celého Košického kraja, Prešovského a Žilinského kraja priemerne ročne: 128 736 zásahov, v samotných Košiciach zasahujú ambulancie ZZS 31 998 krát.

 

Riaditeľ 

ZS Košice

 

Záchranná služba Košice je súčasťou základných zložiek Integrovaného záchranného systému. 

Prevádzkujeme: 

32 RZP, 12 RZPS 15 RLP

staníc ZZS

 

Mapa pôsobnosti  Záchrannej služby Košice "Košickej Záchranky

 

(klikni pre zväčšenie)

ZZS RLP a RZP

Kontakt

 

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE

štátna príspevková organizácia

Rastislavova 43, 041 91 Košice

 

Dôležité telefónne čísla: 
Sekretariát riaditeľa: +421 (55) 6814 301, 0911 625 029, Fax: +421 (55) 6814 480
Hlavný lekár: 0903 703 230, hl(a)kezachranka.sk
Hlavný zdravotnícky záchranár: 0948 893 187, hzz(a)kezachranka.sk
Hovorca organizácie: 0911 408 149, hovorca(a)kezachranka.sk
Zodpovedná osoba (GDPR - ochrana osobných údajov): 0907925060,  gdpr(a)kezachranka.sk
Asistenčné služby 0903 625 432, asistencia(a)kezachranka.sk
Kurzy prvej pomoci: 0940 641 345, kurzy@kezachranka.sk
 
© Košická Záchranka 2020
Podpora IT   Technické riešenie MiBeŠperky swarovski RS 2009 *
*